Awokado Lunch Bar jest prowadzony prze Spółdzielnię Socjalną „Ognisko”. Spółdzielnię Socjalną „Ognisko” założyły dwa podmioty prawne dla realizacji swoich celów statutowych: – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (www.ognisko.org.pl) oraz Fundacja „Ognisko”.

Nasza firma łączy w sobie cechy przedsiębiorczości poprzez prowadzenie działalności gospodarczej z działaniami nakierowanymi na realizację celu społecznego jakim jest tworzenie środowiska pracy dostosowanego do możliwości i potrzeb dorosłych osób z niepełnosprawnością, chorujących psychicznie, czy długotrwale bezrobotnych.

Spółdzielnia działa na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej pracowników, co oznacza działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania. Działalność Spółdzielni Socjalnej „Ognisko” daje osobom z niepełnosprawnością szansę zaistnienia na rynku pracy.

Praca w Awokado Lunch Bar pozwala naszym pracownikom, nie tylko na ekonomiczne usamodzielnienie się, pozyskanie nowych kwalifikacji i umiejętności, ale przede wszystkim na aktywność zawodową podejmowaną w przyjaznym środowisku. Zatrudnienie w firmie spełnia również funkcję terapeutyczną, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia osób w niej zatrudnionych.